Jak wybrać i kupić mieszkanie, działkę, dom

Nieruchomości – Jak wybierać i kupować

Koszty administracyjne i podatki przy zakupie działki budowlanej

Koszty administracyjne przy zakupie działki budowlanej to głównie koszty opłat w sądach i urzędach. W pierwszej kolejności zapłacimy za wyrysy i wypisy w wydziale geodezji miejscowego starostwa.

Za komputerowy wypis z ewidencji zapłacimy:

 • 12 złotych za jedną działkę;
 • 6 złotych za każdą dodatkową.

Za wypis i wyrys z ewidencji (wydruk komputerowy + mapka):

 • 120 złotych za pierwszą działkę;
 • 12 złotych za każdą następną działkę.

Za każdy przeglądany tom dokumentacji zapłacimy 8 złotych, a kopia dokumentu kosztowała nas będzie 7 złotych za każdy arkusz A4.


Powyższe opłaty na podstawie Tabeli III, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów ( Dz. U. Nr 37 poz. 333 ).

Za przeglądanie ksiąg wieczystych nie zapłacimy nic. Płaci się jednak za odpisy i wprowadzanie zmian w księgach:

 • 30 złotych za odpis zwykły księgi wieczystej;
 • 60 złotych za odpis zupełny księgi wieczystej;
 • 10 złotych za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej;
 • 60 złotych za założenie księgi wieczystej;
 • 150-200 złotych za wniosek o wpis do księgi wieczystej;
 • 100 złotych za wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej;
 • 12 złotych (od strony) za odpis dokumentu z księgi wieczystej.

Opłaty notarialne to także spory wydatek. Umowę kupna i sprzedaży nieruchomości trzeba zawierać w obecności notariusza (musi mieć ona formę aktu notarialnego). Przyjęte jest, że maksymalna stawka opłaty notarialnej zależy od wartości nieruchomości. Taką wartość ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń stron.

Maksymalna stawka opłaty notarialnej wynosi:

 • do 3000 zł — 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł — 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł — 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł — 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł — 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Do opłaty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22 proc. opłaty notarialnej.

Zobowiązani jesteśmy także do uiszczenia 200 złotych opłaty sądowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2 proc. wartości sprzedaży.

Kupując ziemię za pośrednictwem agencji nieruchomości, zapłacimy także prowizję od transakcji. Każda agencja ustala własną wysokość prowizji, a zależy ona także od tego czy płaci ją jedna, czy dwie strony. Średnio jest to od 2 proc. do kilku procent.

Tak więc kupując działkę budowlaną o wartości 50 tysięcy złotych, zapłacimy:

 • cena działki — 50 000 zł;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych — 1 000 zł;
 • taksa notarialna — 910 zł;
 • VAT od taksy notarialnej — 200,20 zł;
 • opłata sądowa — 200 zł;
 • wniosek o wpis do księgi wieczystej — 200 zł;
 • prowizja agencji (np. 2,5 proc.) — 1250 zł.

Pełna suma, jaką zapłacimy za naszą nieruchomość wyniesie 53 760,20 zł.


Obowiązujące akty prawne

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.).

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 124, poz. 1361 z 2001 r. ze zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 r. ze zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1995 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333 z 2004 r.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 z 2003 r.).


Comments are closed.

Copyright © 2014 - Nieruchomosci-Sprzedam.pl
Strona zasilana przez WordPress
Gold Pot Theme